Thông báo về việc công bố kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 và hướng dẫn đăng ký phúc khảo cho thí sinh các bậc đào tạo Bác sĩ nội trú và trình độ Tiến sĩ.
08/12/2022

THÔNG BÁO
Về việc công bố kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 và hướng dẫn đăng ký phúc khảo cho thí sinh các bậc đào tạo Bác sĩ nội trú và trình độ Tiến sĩ.

         Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 và hướng dẫn đăng ký phúc khảoVui lòng xem tại tập tin đính kèm và nội dung bên dưới.
 
A. TIÊU CHUẨN KHÔNG BỊ ĐIỂM LOẠI: 

I. Bác sĩ nội trú

1. Tiêu chuẩn không bị điểm loại:

- Các môn thi ≥ 5 điểm

- Môn chuyên ngành ≥ 7 điểm

2. Môn chuyên ngành ≥ 7 điểm. Cụ thể:

- Hệ nội: Môn chuyên ngành là Nội khoa

- Hệ ngoại: Môn chuyên ngành là Ngoại khoa

- Sản phụ khoa: Môn chuyên ngành là Sản phụ khoa

- Nhi khoa: Môn chuyên ngành là Nhi khoa

- Giải phẫu bệnh: Môn chuyên ngành là Mô phôi

- Răng Hàm Mặt: Môn chuyên ngành là Nha khoa

- Y học cổ truyền: Môn chuyên ngành là Lý luận Y học cổ truyền

3. Tổng điểm gồm điểm 03 môn thi (trừ Ngoại ngữ) từ cao xuống thấp theo chuyên ngành và sẽ được xét trúng tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu đã được phê duyệt.

Nếu tổng điểm 3 môn thi bằng nhau, xét ưu tiên chọn chuyên ngành theo thứ tự sau:

+ Tổng điểm chuyên ngành là tổng điểm môn thi 3 và môn thi 4;

+ Điểm thi môn chuyên ngành cao nhất;

+ Miễn thi ngoại ngữ;

+ Điểm dự thi ngoại ngữ; 

4. Đối với thí sinh đăng ký dự thi, xét tuyển thuộc Hệ nội, Hệ ngoại:

Nguyên tắc xét trúng tuyển theo nguyện vọng:

- Thí sinh được đăng ký 02 (hai) nguyện vọng xét tuyển vào các chuyên ngành thuộc cùng hệ (Hệ nội hoặc Hệ ngoại) và không được thay đổi nguyện vọng sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

- Thí sinh được xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên tổng điểm (không tính môn ngoại ngữ)  của từng chuyên ngành đã đăng ký ở nguyện vọng 1.

- Thí sinh có điểm đạt của tất cả các môn thi nhưng không đủ điều kiện xét trúng tuyển chuyên ngành đã đăng ký ở nguyện vọng 1 sẽ được lọc danh sách và lặp lại quy trình xét tuyển ở nguyện vọng 2 tiếp theo đối với các chuyên ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

- Trường hợp thí sinh có điểm đạt của tất cả các môn thi nhưng không đủ điều kiện xét trúng tuyển chuyên ngành đã đăng ký ở nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, Hội đồng tuyển sinh sẽ tổng hợp danh sách thí sinh theo hệ, xếp theo thứ tự tổng điểm (không tính môn ngoại ngữ) từ cao xuống thấp và tổ chức buổi xét chọn chuyên ngành bổ sung đối với những chuyên ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu.

IV. Trình độ tiến sĩ:
Tiêu chuẩn không bị điểm loại: thang điểm 100
+ Điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu ≥ 50 điểm.
+ Đề cương nghiên cứu khoa học 40 điểm.
+ Có tối thiểu 03 thành viên của tiểu ban chuyên môn đánh giá điểm đề cương nghiên cứu khoa học đạt.
 
B. KẾT QUẢ THI: Vui lòng xem tại tập tin đính kèm bên dưới.
     Tập tin đính kèm:
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ nội trú 
  2. Trình độ Tiến sĩ  
 
C. ĐĂNG KÝ CHẤM PHÚC KHẢO
Thời gian, địa điểm nhận đăng ký phúc khảo điểm thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022:
1. Thời gian: vào ngày 19/12/2022.
+ Buổi sáng: từ giờ đến 11 giờ
+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 
2. Địa điểm: tại Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (217 Hồng Bàng, phường 9, quận 5).
3. Hướng dẫn đăng ký phúc khảo:
+ Bước 1: Thí sinh tải Đơn đăng ký phúc khảo (tải Mẫu đơn) hoặc liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học nhận Đơn đăng ký phúc khảo trong ngày 19/12/2022.
Bước 2: Điền các thông tin vào mẫu Đơn đăng ký phúc khảo.
+ Bước 3: Nộp khoản thu đăng ký phúc khảo.
Bước 4: Thí sinh nộp Đơn (bản chính) và minh chứng nộp khoản thu đăng ký phúc khảo (bản photocopy) cho viên chức tiếp nhận tại Phòng Đào tạo Sau đại học để hoàn thiện thủ tục đăng ký.
4. Hướng dẫn nộp khoản thu đăng ký phúc khảo:
+ Nộp khoản thu: bằng hình thức chuyển khoản.
+ Khoản thu đăng ký phúc khảo: 300.000 đồng/01 môn thi.
+ Thông tin chuyển khoản:
  • Đơn vị thụ hưởng: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Số tài khoản: 051 100 0099999
  • Mở tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Sài Thành
  • Nội dung chuyển khoản: Số báo danh - Bậc đào tạo dự thi (BSNT) - Họ tên đầy đủ của thí sinh - Phúc khảo môn thi (cơ sở, chuyên ngành, ngoại ngữ).
 
Ví dụ: Nguyễn Văn Ân dự thi BSNT có số báo danh 623000 phúc khảo môn thi chuyên ngành:
623000 CKII NguyenVanAn phuc khao mon chuyennganh
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Thông báo khác