Thông báo về việc nộp hồ sơ xác nhận nguyện vọng học và đăng ký nhập học đại học hệ chính quy năm 2020
05/10/2020

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo về việc xác nhận nguyện vọng học và nộp hồ sơ đăng ký nhập học đại học hệ chính quy năm 2020 đối với các thí sinh trúng tuyển như sau:

Thông tin chi tiết xem tại đây.