Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đại học hệ chính quy năm 2020
08/10/2020

Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học đại học hệ chính quy năm 2020.
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập tại đây.