Hướng dẫn làm hồ sơ đăng ký nhập học đại học hệ chính quy năm 2020
14/10/2020

Các thí sinh trúng tuyển vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh làm hồ sơ đăng ký nhập học đại học hệ chính quy năm 2020 như sau: