Thông báo về việc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế bản gốc đối với các sinh viên đại học hệ chính quy vào học năm thứ nhất năm học 2020 - 2021
23/12/2020

        Căn cứ vào Chỉ thị số 29/1999/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 30/06/1999 về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc nộp bản gốc chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế đối với sinh viên đã trúng tuyển vào Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm học 2020 – 2021 theo phương thức tuyển sinh kết hợp tiếng Anh Quốc tế.

        Thời gian nộp: từ 04/01/2021 đến ngày 15/01/2021 (sáng từ 8g00 - 11g30, chiều từ 13g30 – 16g00, không kể thứ 7 và Chủ nhật). 

        Địa điểm: Phòng Đào tạo đại học.

       Kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa Y, Dược, Răng hàm mặt và Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học thông báo và nhắc nhở đến sinh viên trúng tuyển theo phương thức kết hợp tiếng Anh Quốc tế.

       Trân trọng./.

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC