NHẮC NHỞ VỀ VIỆC NHẬN CHI PHÍ HỖ TRỢ HỌC TẬP SINH VIÊN (NĂM 2017-2018)
11/03/2019

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo nhắc nhở đến các sinh viên thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018,

Theo thông báo trước, hiện đã hết thời hạn nhận hỗ trợ chi phí học tập vào ngày 30/8/2018, nhưng còn 06 trường hợp không về trường nhận tiền.

Nay, Phòng Kế hoạch Tài chính gia hạn thời gian đến hết ngày 02/11/2018 (Thứ Sáu). Hết thời hạn trên, Phòng sẽ tiến hành kết toán chứng từ và không giải quyết những trường hợp quá thời hạn.

Nhắc nhở về việc nhận chi phí hỗ trợ học tập sinh viên (năm 2017-2018) 25/10/2018

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo nhắc nhở đến các sinh viên thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018,

Theo thông báo trước, hiện đã hết thời hạn nhận hỗ trợ chi phí học tập vào ngày 30/8/2018, nhưng còn 06 trường hợp không về trường nhận tiền.

Nay, Phòng Kế hoạch Tài chính gia hạn thời gian đến hết ngày 02/11/2018 (Thứ Sáu). Hết thời hạn trên, Phòng sẽ tiến hành kết toán chứng từ và không giải quyết những trường hợp quá thời hạn.

Danh sách các sinh viên còn chưa nhận hỗ trợ chi phí học tập:

STT MSSV HỌ VÀ TÊN DIỆN HỖ TRỢ KINH PHÍ HỖ TRỢ

  • 1 Y12-012 Ngô Tuấn Anh Dtts; hn 7.800.000
  • 2 D12-171 Ma Lệ Quyên DT Tày, HCN 7.800.000
  • 3 D14-271 La Quế Trâm DT Hoa, HCN, LB: 16-17 7.800.000
  • 4 D11-042 Luân Tân Dương DT Nùng, HCN, LB 16-17 7.800.000
  • 5 411155129 Nông Văn Minh DTTS, HN (100%) 7.800.000
  • 6 311154152 Lý Văn Vần DT Mông, hn 7.800.000
  • - Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính - Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh (217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp.HCM)
  • - Điện thoại: (028) 38559332
  • - Giấy tờ kèm theo: Thẻ sinh viên