Thông báo về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021
07/05/2021

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
- Có nguyện vọng, nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các điểm thu hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.
Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

Căn cứ kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây