Danh sách học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang được vào học đại học hệ chính quy năm 2021
23/07/2021

        - Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-ĐHYD ngày 21/7/2021 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang được vào học đại học hệ chính quy năm 2021, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo danh sách 12 học sinh được vào học đại học hệ chính quy năm 2021 như sau:

Stt Họ Tên Phái Ngày sinh Dân tộc Địa phương Ngành học
1 Quảng Thị Thu Băng Nữ 15/09/2002 Chăm Ninh Thuận Răng - Hàm - Mặt
2 Trần Minh Đức Nam 06/04/2002 Sán Chay Đăk Lăk Kỹ thuật hình ảnh y học
3 Đàng Thu Hương Nữ 28/08/2001 Chăm Ninh Thuận Hộ sinh
4 H Bik Kriêng Nữ 01/07/2002 Ê đê Đăk Lăk Y học cổ truyền
5 H' An Ni Mlô Nữ 04/05/2002 Ê đê Đăk Lăk Điều dưỡng
6 Lưu Trượng Mai Thi Nữ 15/03/2002 Chăm Ninh Thuận Y học cổ truyền
7 Hán Thị Thoại Nữ 02/03/2002 Chăm Ninh Thuận Điều dưỡng
8 Từ Công Thủ Nam 01/01/2002 Chăm Ninh Thuận Dược học
9 Dương Thị Thủy Tiên Nữ 07/02/2002 Chăm Ninh Thuận Kỹ thuật phục hình răng
10 Ksor H' Tra Nữ 17/08/2002 Jrai Gia Lai Kỹ thuật xét nghiệm y học
11 Nay Trân Nam 10/05/2001 Jarai Gia Lai Y khoa
12 Bá Quốc Tuấn Nam 09/09/2002 Chăm Ninh Thuận Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức

    

        Học sinh diện dự bị dân tộc sẽ làm thủ tục đăng ký nhập học cùng lúc với các thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH