Danh sách học sinh Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh được vào học đại học hệ chính quy năm 2021
23/07/2021

        - Căn cứ Quyết định số 1307/QĐ-ĐHYD ngày 21/7/2021 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc học sinh Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh được vào học đại học hệ chính quy năm 2021, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo danh sách 20 học sinh được vào học đại học hệ chính quy năm 2021 như sau:

Stt Họ Tên Phái Ngày sinh Dân tộc Địa phương Ngành học
1 Sơn Hoa Trường An Nữ 30/03/2002 Khmer Sóc Trăng Hộ sinh
2 Thạch Thị Mỹ Hồng Nữ 20/12/2002 Khmer Trà Vinh Y học dự phòng
3 Lý Thị Út Hương Nữ 06/07/2002 Khmer Sóc Trăng Dược học
4 Nguyễn Hoàng Duy Khang Nam 11/01/2002 Hoa Sóc Trăng Điều dưỡng
5 Kim Đăng Khoa Nam 15/01/2002 Khmer Trà Vinh Y khoa
6 Lư Thị Ánh Kim Nữ 14/11/2002 Khmer Trà Vinh Điều dưỡng
7 Lâm Hoàng Minh Nam 04/06/2002 Khmer Sóc Trăng Kỹ thuật xét nghiệm y học
8 Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ 26/06/2002 Nùng Lâm Đồng Y học cổ truyền
9 Rô H Niên Nữ 31/07/2002 Jarai Gia Lai Răng - Hàm - Mặt
10 Lâm Thị Kiều Oanh Nữ 12/02/2002 Khmer Trà Vinh Kỹ thuật phục hình răng
11 Thạch Thành Phước Nam 25/08/2002 Khmer Trà Vinh Dược học
12 Đàm Ngọc Thiên Phượng Nữ 29/07/2002 Tày Lâm Đồng Kỹ thuật phục hồi chức năng
13 Tài Phương Quang Nam 24/10/2002 Chăm Ninh Thuận Y tế công cộng
14 Thị Xà Quy Nữ 03/02/2002 Khmer Kiên Giang Y khoa
15 Danh Nhật Tân Nam 14/04/2002 Khmer Kiên Giang Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức
16 Sơn Thị Ngọc Thảo Nữ 14/06/2002 Khmer Trà Vinh Kỹ thuật hình ảnh y học
17 Kim Ngọc Tín Nam 28/09/2002 Khmer Trà Vinh Kỹ thuật xét nghiệm y học
18 Thông Đức Tín Nam 15/07/2001 Chăm Bình Thuận Y tế công cộng
19 Kon Sa Tuyết Trinh Nữ 16/07/2002 Cil Lâm Đồng Y học dự phòng
20 Danh Dương Thu Vân Nữ 05/11/2002 Khơme Kiên Giang Dinh dưỡng

 

Học sinh diện dự bị dân tộc sẽ làm thủ tục đăng ký nhập học cùng lúc với các thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH