Thông báo về việc bổ sung phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021
10/08/2021

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc bổ sung phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 như sau:
Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm tại đây.