Thông báo về việc điều chỉnh phương thức xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2021
06/09/2021

       Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc bổ sung phương thức xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021. Đối tượng xét tuyển là thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để tham gia xét tuyển ĐH, CĐSP và có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
        Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.