Thông báo về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký nhập học đại học hệ chính quy năm 2021
24/09/2021

       Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký nhập học cho thí sinh đã hoàn thành việc xác nhận nhập học (áp dụng chung cho các đối tượng: xét tuyển, tuyển thẳng và dự bị dân tộc) như sau:
         1. Phương thức và thời gian thực hiện
          Bước 1. Thí sinh cập nhật Lý lịch tại Cổng thông tin sinh viên sv.ump.edu.vn và nộp các khoản Học phí và tiền khám sức khỏe, Bảo hiểm Y tế trước ngày 05/10/2021.
           Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký nhập học
      Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ qua đường bưu điện (thư phát nhanh, đảm bảo) trước ngày 10/10/2021
          Trường hợp nơi ở của thí sinh đang bị phong tỏa, cách ly y tế thì sẽ nộp hồ sơ ngay sau khi hết lệnh phong tỏa, cách ly y tế do dịch bệnh của chính quyền địa phương. 
         2. Kế hoạch học tập
         Sau khi Trường nhận được các khoản học phí và phí khác từ thí sinh, Trường sẽ cập nhật trạng thái học phí trên cổng thông tin sv.ump.edu.vn và gửi tài khoản học trực tuyến qua email cho thí sinh.
         Sinh hoạt tuần công dân sinh viên đầu năm và học tập học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến dự kiến từ ngày 11/10/2021.
        Hình thức học tập dự kiến: Học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Cơ quan có thẩm quyền.
      Mọi thông tin chi tiết, thí sinh vui lòng theo dõi hướng dẫn tại Cổng thông tin sinh viên sv.ump.edu.vn.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH