Về việc xác định chỉ tiêu và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2021 đối với phương thức xét tuyển bổ sung (dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực kết hợp kết quả học tập THPT)
01/10/2021

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2021 đối với phương thức xét tuyển bổ sung (dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực kết hợp kết quả học tập THPT).
Thông tin chi tiết xem file đính kèm.