Thông báo về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022
05/07/2022

1. Đối tượng tuyển sinh
a). Đối tượng dự tuyển
Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
b). Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:
-    Đạt ngưỡng đầu vào (hay ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quy định.
-    Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
-    Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
2. Phạm vi tuyển sinh: Các ngành, lĩnh vực và hình thức đào tạo theo phương thức tuyển sinh của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
3. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. 
Nhà trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ Kỳ thi tốt nghiệp THPT, THPT quốc gia các năm trước để xét tuyển.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
Ngưỡng chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quy định
Thông tin chi tiết xem tại đây.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH