Danh sách thí sinh nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cần bổ sung thông tin
15/07/2022

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Danh sách thí sinh nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (sử dụng để xét tuyển vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 theo Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) cần bổ sung thông tin, cụ thể như sau:

Stt Số báo danh Họ Tên Ngày sinh Ngành Thông tin cần bổ sung
1   Trần Quang Huy 07/10/2004 Y khoa Số báo danh
2   Trần Quang Huy 07/10/2004 Răng - Hàm - Mặt Số báo danh
3   Trần Quang Huy 07/10/2004 Dược học Số báo danh
4   Lê Khang Nghi 05/11/2004   Số báo danh, ngành
5   Bùi Yến Nhi 03/04/2004   Số báo danh, ngành, số điện thoại
6 2004633 Nguyễn Khánh Gia  Hào 12/06/2004 Y khoa Điều chỉnh Số báo danh
7 2005771 Bùi Phan  Minh 11/12/2004 Dược học Điều chỉnh Số báo danh
8 2005771 Bùi Phan  Minh 11/12/2004 Y khoa Điều chỉnh Số báo danh

Đề nghị các thí sinh bổ sung thông tin gấp về Phòng Đào tạo Đại học qua địa chỉ email: daotao@ump.edu.vn.
Thời gian bổ sung thông tin: trước 12g00 ngày 18/7/2022 (Thứ Hai).
Nhà trường sẽ không xét sơ tuyển đối với những thí sinh thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH