Danh sách thí sinh đăng ký sơ tuyển năm 2022
18/07/2022

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh đăng ký sơ tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế năm 2022.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm tại đây.
Riêng thí sinh Bùi Yến Nhi, sinh ngày 03/04/2004 do không đủ thông tin nên Trường không đưa vào danh sách sơ tuyển.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH