Danh sách học sinh Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022
21/07/2022

        Căn cứ Quyết định số 1553/QĐ-ĐHYD ngày 20/7/2022 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc học sinh Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo danh sách 11 học sinh trúng tuyển như sau:

Stt Họ Tên Phái Ngày sinh Dân tộc HKTT Mã ngành Tên ngành
1 Nguyễn Lư Nữ Ánh Ly Nữ 21/07/2003 Chăm Bình Thuận 7720301 Điều dưỡng
2 Dụng Thị Huy Thiện Nữ 02/01/2003 Chăm Bình Thuận 7720301_03 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức
3 Văn Thị Ngọc Sắc Nữ 05/12/2003 Chăm Bình Thuận 7720401 Dinh dưỡng
4 Quách Thị Ngọc Yến Nữ 13/02/2003 Chăm Bình Thuận 7720302 Hộ sinh
5 NRòng Ka' Nhủys Nữ 12/10/2003 Kơ ho Lâm Đồng 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học
6 Thạch Thị Thái Trân Nữ 28/08/2003 Khmer Sóc Trăng 7720502 Kỹ thuật phục hình răng
7 Mã Nhật Tâm Nữ 09/09/2003 Khmer Bạc Liêu 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng
8 Triệu Tú Ngân Nữ 26/03/2003 Hoa Sóc Trăng 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học
9 Nguyễn Thúy Hiền Nữ 09/12/2003 Tày Lâm Đồng 7720115 Y học cổ truyền
10 Tạ Yên Thị Tươi Nữ 10/07/2003 Ra-glai Ninh Thuận 7720110 Y học dự phòng
11 Ka Thánh Nữ 14/01/2003 Ka Ho Lâm Đồng 7720701 Y tế công cộng

        Học sinh diện dự bị đại học phải đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT là Nguyện vọng 1 đúng ngành trúng tuyển tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (YDS).
        Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH