Danh sách học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022
21/07/2022

        Căn cứ Quyết định số 1554/QĐ-ĐHYD ngày 20/7/2022 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo danh sách 06 học sinh trúng tuyển như sau:

Stt Họ Tên Phái Ngày sinh Dân tộc HKTT Mã ngành Tên ngành
1 Ka Hès Nữ 11/04/2003 Cơ ho Lâm Đồng 7720301 Điều dưỡng
2 Thanh Thị Ngọc Nguyên Nữ 16/04/2003 Chăm Bình Định 7720201 Dược học
3 Bá Thị Kim Tuệ Nữ 05/05/2003 Chăm Ninh Thuận 7720201 Dược học
4 Đặng Thị Kim Phương Nữ 20/11/2003 Chăm Bình Thuận 7720302 Hộ sinh
5 Đàng Nữ Hàn Huyên Nữ 09/10/2003 Chăm Ninh Thuận 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học
6 Bá Anh Thiền Nam 21/02/2003 Chăm Bình Thuận 7720115 Y học cổ truyền

        Học sinh diện dự bị đại học phải đăng ký xét tuyển trên Hệ thống của Bộ GDĐT là Nguyện vọng 1 đúng ngành trúng tuyển tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (YDS).
         Thời gian đăng ký xét tuyển: từ ngày 22/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 20/8/2022.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH