Thông báo về việc điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022
15/09/2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Biên bản họp số 1381/BB-ĐHYD ngày 15/9/2022 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả lọc ảo lần 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9/2022, Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022.
Thông tin chi tiết xem file đính kèm tại đây.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH