Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022
17/09/2022

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Thông báo số 1382/TB-ĐHYD ngày 15/9/2022 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022, Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022, cụ thể như sau:

          -  Danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

          -  Danh sách thí sinh trúng tuyển theo phương thức Dự bị đại học

Ghi chú:
Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH