Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023
08/05/2023

       Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh công bố Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-ĐHYD ngày 28/4/2023.

        Thông tin chi tiết xem file đính kèm tại đây.

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH