Danh sách học sinh Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023
03/07/2023

       Căn cứ Quyết định số 1794/QĐ-ĐHYD ngày 03/7/2023 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc học sinh Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách 08 học sinh đủ điều kiện trúng tuyển như sau:

Stt Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Tên ngành
1 K' Dương Nam 25/05/2004 Lâm Đồng Cơ ho Kỹ thuật hình ảnh y học
2 Huỳnh Ngọc Kiều My Nữ 12/10/2004 Trà Vinh Khơ me Kỹ thuật xét nghiệm y học
3 Trần Thị Thúy Ngân Nữ 02/08/2004 Sóc Trăng Khơ me Dinh dưỡng
4 Lâm The Ry Nữ 25/07/2004 Sóc Trăng Khơ me Kỹ thuật phục hình răng
5 Danh Nhựt Tân Nam 09/09/2004 Kiên Giang Khơ me Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức
6 Neáng Chanh Thi Nữ 05/04/2004 An Giang Khơ me Điều dưỡng
7 Thị Rích Thi Nữ 05/06/2004 Kiên Giang Khơ me Y học cổ truyền
8 Trần Thị Mộng Trúc Nữ 18/07/1999 Sóc Trăng Khơ me Y học dự phòng

        Để xét trúng tuyển chính thức, các học sinh trên phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH