Danh sách học sinh Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023
03/07/2023

        Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-ĐHYD ngày 03/7/2023 của Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc học sinh Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách 01 học sinh đủ điều kiện trúng tuyển như sau:

Stt Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Tên ngành
1 Nguyễn Hoàng Long Nam 04/09/2004 Thái Bình Thổ Kỹ thuật xét nghiệm y học

        Để xét trúng tuyển chính thức, học sinh Nguyễn Hoàng Long phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH