Quyết định ban hành mức học phí năm học 2019 - 2020
07/08/2019

Mức học phí năm học 2019 - 2020 cho các hệ đào tạo theo địa chỉ sử dụng (gồm học phí và kinh phí đào tạo) là:

4.600.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Tham khảo Quyết định tại đây: Quyết định số 2628/QĐ-ĐHYD