Chính sách học bổng Đại học Y Dược TP.HCM năm học 2020 - 2021
05/06/2020

Học bổng đối với SV trúng tuyển năm 2020

Nhà trường sẽ dành 800 suất học bổng (15% tiền thu học phí) cho SV trúng tuyển năm 2020, giá trị mỗi suất học bổng từ 25% đến 100% học phí năm học.

Học bổng đối với SV từ năm 2 đến năm cuối

Nhà trường sẽ trích 10% khoản thu học phí của năm học và vận động các nguồn lực xã hội, mạnh thường quân tài trợ cho quỹ học bổng UMP Foundation dành cho việc hỗ trợ SV, được chia làm 2 loại:

  •     Học bổng Khuyến học: giá trị mỗi suất từ 50% - 100% học phí năm học.
  •     Học bổng Vượt khó: từ giá trị mỗi suất từ 25% - 100% học phí năm học.

Xem Thông báo chi tiết tại đây