Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2020- 2021
09/07/2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, chỉ tiêu thi tuyển là 150 và Biên bản số 917/BB-ĐHYD ngày 07/7/2020 về việc Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2020-2021, Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xác định điểm trúng tuyển liên thông trình độ đại học hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng năm học 2020-2021 như sau:

Ngành     Điểm trúng tuyển (*)  Số lượng thí sinh trúng tuyển
Điều dưỡng   18.10 100

Ghi chú: (*) Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi, không nhân hệ số, đã cộng điểm ưu tiên về đối tượng, khu vực (Mức chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1,00 điểm, giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm) và mỗi môn phải đạt từ 5,00 điểm trở lên theo thang điểm 10./.