Thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh Liên thông trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2019-2020
09/07/2020

Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ vừa làm vừa học năm học 2019-2020 như sau: