DANH SÁCH THÍ SINH NỘP BẢN SAO CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH QUỐC TẾ
29/08/2020

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (sử dụng để xét tuyển vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 theo Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học và Điều dưỡng).

Xem chi tiết tại đây.