Thông báo về việc nhận bổ sung bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
04/09/2020

Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 của cả nước và thí sinh ở các địa phương phải thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đã không thể tham dự Kỳ thi THPT đợt 1, chiều ngày 04/9/2020 Hội đồng tuyển sinh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục nhận bổ sung bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong kỳ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020.

Thông tin chi tiết như sau: