Thông báo về việc nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong kỳ xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 (Bổ sung đợt 2)
14/09/2020