Danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ( bổ sung đợt 2 từ ngày 23/9/2020 đến ngày 25/9/2020)
25/09/2020

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (sử dụng để xét tuyển vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 theo Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học và Điều dưỡng) bổ sung đợt 2: từ  ngày 23/9/2020 đến ngày 25/9/2020, có tên như sau:

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính
1 02048255 TÔ TRẦN THIÊN NGÂN 16/05/2002 Nữ
2 02028896 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA 03/11/2002 Nam
3 02040778 NGUYỄN VÕ DIỄM THƯ 29/10/2002 Nữ
4 01001237 PHẠM THU UYÊN 27/09/2001 Nữ
5 02024906 HUỲNH NHẬT MINH 19/01/2002 Nam
6 48017433 TẠ TRƯỜNG PHƯỚC 11/04/2002 Nam
7 01013269 CHU KHÁNH AN 22/11/2002 Nam
8 02002874 NGUYỄN TRÙNG KHÁNH KHOA 11/03/2002 Nam
9 02063226 VŨ THỊ VÂN TRANG 16/09/1997 Nữ

 

Tổng cộng: danh sách gồm 09 thí sinh.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH