Danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ( bổ sung đợt 2 từ ngày 26/9/2020 đến ngày 27/9/2020)
28/09/2020

        Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (sử dụng để xét tuyển vào Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 theo Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học và Điều dưỡng) bổ sung đợt 2: từ  ngày 26/9/2020 đến ngày 27/9/2020, có tên như sau:

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Phái
1 01011771 TRƯƠNG ANH HUY 05/05/2001 Nam
2 04005937 PHẠM BÙI QUỐC QUYỀN 28/04/2002 Nam
3 04009869 TRẦN THỊ MỸ LINH 07/01/2002 Nữ

         
          Tổng cộng: danh sách gồm 03 thí sinh.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH