Đề án tuyển sinh năm 2023
08/05/2023

Năm 2023, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (YDS) dự kiến xét tuyển 2.415 chỉ tiêu.
1. Tổ hợp xét tuyển:
        - Ngành Dược học, Y học dự phòng, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng: gồm 2 tổ hợp:
                 + Tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học;
                 + Tổ hợp A00: Toán, Vật lí, Hóa học.
       Cả hai tổ hợp được xét tuyển chung với nhau, không quy định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp.
       Chỉ tiêu xét tuyển tối đa năm 2023 cho tổ hợp A00 của các ngành là 25% tổng chỉ tiêu ngành (trừ ngành Dược học).
       - Các ngành còn lại Y khoa, Y học cổ truyền và Răng - Hàm - Mặt xét tổ hợp B00: Toán, Hóa học, Sinh học.
2. Phương thức xét tuyển
       Nhà trường xét tuyển theo 04 phương thức độc lập nhau. Trong đó:
       - Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023;
       - Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;
       Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển cả hai phương thức 1 và 2;
       - Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023;
       - Phương thức 4: Dự bị đại học.

Thông tin chi tiết xem các file đính kèm dưới đây:
       A. Đề án tuyển sinh năm 2023.
       B. Các Phụ lục đề án tuyển sinh:
              - Phụ lục 1: Điều kiện đảm bảo chất lượng.
              - Phụ lục 2: Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng.
              - Phụ lục 3: Danh sách thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
              - Phụ lục 4: Danh sách thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật.
              - Phụ lục 5: Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng.

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH