[Quản lý văn bằng] Thu hồi văn bằng và hủy bỏ quyết định công nhận tốt nghiệp Dược sĩ đại học của Trần Năm ban hành theo Quyết định số 2863/QĐ/YD-ĐT ngày 16/01/2009 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM.
14/06/2019