Chiêu sinh lớp Bổ sung kiến thức Sinh lý - Giải phẫu học
27/04/2020

1. Đối tượng đăng ký: Học viên có bằng Đại học ngành khác (không thuộc nhóm ngành sức khỏe) và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành sức khỏe.

2. Số lượng học viên: 30 học viên/Khóa.

3. Khai giảng: Lúc 08 giờ 30, Chủ nhật ngày 10/05/2020 tại Giảng đường A - Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian học: Từ ngày 10/05/2020 đến ngày 07/06/2020 (Học các ngày Chủ nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 08g30 đến 11g30, chiều từ 13g30 đến 17g30).

5. Địa điểm học: Tại Giảng đường A - Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

6. Học phí: 1.000.000đ/01 học viên (Một triệu đồng).

7. Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký (Theo mẫu của Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội).
- 02 tấm ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng).

8. Nộp hồ sơ: 
- Từ ngày ra thông báo đến ngày 10/05/2020 hoặc đủ số lượng HV.
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 02 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. 

* Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 02 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, TP. HCM. ĐT: (028) 3853 9207. Website: daotaonlyt.edu.vn hoặc ump.edu.vn. Email: ttdtnlyt@gmail.com./.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm:
- THÔNG BÁO CHIÊU SINH
- THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC