Đào tạo theo nhu cầu

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có chức năng tổ chức, điều phối các hoạt động dịch vụ đào tạo các bậc học từ chuyên khoa trở xuống, đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học theo chỉ tiêu của Bộ giao hàng năm và theo hình thức hợp đồng đào tạo với các cơ sở y tế và các cá nhân, tổ chức khác để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực y tế của khu vực phía nam.

Trong những năm qua trung tâm đã tổ chức hàng trăm khóa học đào tạo liên tục ngắn hạn và chuyển giao kỹ thuật.

Tổng cộng 43.370 học viên đã được cấp chứng chỉ - chứng nhận cho 37 chuyên ngành khác nhau.

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Đào tạo ngắn hạn các chứng chỉ Sau Đại học nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ y tế mong muốn được đào tạo để được cấp bằng chuyên khoa nhưng chưa có cơ hội được đào tạo tập trung. Có thể tích lũy một số các chứng chỉ Sau Đại học, chuẩn bị trước khi thi tuyển và được đào tạo tập trung Sau đại học.

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU

Đào tạo chuyên sâu, các lớp ngắn hạn: Đào tạo và cấp chứng chỉ cho các cán bộ y tế học các kỹ thuật y học mới như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tạo hình, một số phẫu thuật nhãn khoa (như phẫu thuật PHACO, LASIK,..), chẩn đoán hình ảnh (như siêu âm, CT Scan, MRI), áp dụng các phương thức điều trị mới.i thi tuyển và được đào tạo tập trung Sau đại học.

ĐÀO TẠO THƯ KÝ Y KHOA

Đào tạo thư ký có kiến thức về y khoa và các hoạt động ngành y tế, gồm: Kiến thức nghiệp vụ Thư ký Y khoa (Tổng quan về hệ thống luật trong hoạt động y tế, công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế và đạt được kiến thức về thuật ngữ Y khoa và Dược khoa), Quản lý và tổ chức các nghiệp vụ hành chánh, văn phòng; Đọc, hiểu và quản lý hồ sơ bệnh án; Trang bị được phẩm chất về y đức và đạt được kỹ năng giao tiếp Anh văn trong môi trường Y tế, tiếng Anh y khoa, thư tín và hợp đồng trong các hoạt động y tế.