Chiêu sinh lớp Quản lý Bệnh viện năm 2020
18/05/2020

1. Đối tượng đăng ký: Công chức, viên chức, người lao động giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng và cán bộ thuộc diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp khoa, phòng tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố.

2. Số lượng học viên: Các đơn vị lập danh sách cử cán bộ, viên chức tham dự theo biểu mẫu đính kèm gửi về  Sở Y tế trước ngày 30 tháng 5 năm 2020 (gửi kèm tập tin theo địa chỉ Email: thaimt@tphcm.gov.vn) để tổng hợp, tổ chức lớp học. Sau thời hạn nêu trên, cơ quan, đơn vị không gửi văn bản kèm danh sách đăng ký xem như không có nhu cầu. 
Căn cứ số lượng đăng ký và chỉ tiêu đào tạo, Sở Y tế sẽ thông báo danh sách chính thức và thời gian cụ thể tham dự lớp học.

3. Khai giảng: Dự kiến trung tuần tháng 6 năm 2020.

4. Thời gian học: Tổ chức 02 lớp, mỗi lớp học 12 ngày, mỗi tuần học 01 ngày (cả ngày thứ Sáu hoặc cả ngày thứ Bảy).

5. Địa điểm học: Giảng đường 2, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Học phí: 5.000.000đ/01 học viên (Năm triệu đồng chẵn).

7. Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký (Theo mẫu của Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội).
- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn (có công chứng).
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác (không quá 06 tháng).
- 04 tấm ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng).

8. Nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. 

* Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 02 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, TP. HCM. ĐT: (028) 3853 9207. Website: daotaonlyt.edu.vn hoặc ump.edu.vn. Email: daotaonlyt@ump.edu.vn./.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm. TẢI VỀ TẠI ĐÂY!