Chiêu sinh lớp Cấy ghép nha khoa - Khóa 17 
16/03/2019

1. Đối tượng tham dự: Bác sĩ Răng Hàm Mặt   

2.Thời gian học: Tập trung theo từng đợt

  • Đợt 1 (18/3/19 – 22/3/19): Học phần 1 “Cấy ghép nha khoa cơ sở”
  • Đợt 2 (1/4/19 – 5/4/19): Học phần 2 “Phẫu thuật đặt Implant”
  • Đợt 3 (22/4/19 – 26/4/19):Học phần 3 “Phục hình trên Implant”          

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký và đóng học phí: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13.03.2019.

4. Địa điểm đăng ký: Ban Hành chính - Khoa Răng Hàm Mặt  - Đại Học Y Dược TP.HCM, số 652 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Xin xem thêm chi tiết thông báo ở file đính kèm: CAYGHEPNK_K17