Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa y học gia đình - Khóa 19
27/03/2019

1. Mục tiêu đào tạo: Xem nội dung file đính kèm.

2. Đối tượng đăng ký: Xem nội dung file đính kèm.

3.Khai giảng và thời gian học tập:    

  • Khai giảng: Lúc 8 giờ 30, Thứ Bảy ngày 04.05.2019 tại Trung tâm Đào tạo Bác sĩ Gia đình, lầu 3, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
  • Thời gian học: từ ngày 04.05.2019 đến ngày 29.02.2020 

Xem thêm chi tiết thông báo ở file đính kèm: DHCK_YHGD_K19.pdf