Chiêu sinh lớp bồi dưỡng sau đại học về Sinh thiết và giải phẫu bệnh ung thư vú
27/03/2019

1.  Mục tiêu đào tạo: Xem nội dung file kèm. 

2.  Đối tượng đăng ký:  Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ đã học lớp Bồi dưỡng Sau Đại học về Chẩn đoán hình ảnh về ung thư vú.          

3.  Khai giảng và thời gian học tập:               

- Khai giảng : Lúc 08 giờ 00, Thứ Hai ngày 06.05.2019 tại Đơn vị Bệnh Học Lâm Sàng - Đại Học Y Dược TP.HCM (Lầu 1, khối B), Phường 11, Quận 5, TPHCM.

- Thời gian học : tập trung 05 tuần, từ ngày 06.05.2019 đến ngày 07.06.2019\

Xem thêm chi tiết thông báo ở file đính kèm: BDSDH-STGPBKV.pdf