Chiêu sinh lớp Đào tạo nghiệp vụ nhân viên hỗ trợ chăm sóc tại BV Đại học Y Dược TP.HCM
26/06/2019

 

       Đối tượng : Xem nội dung file kèm.

       Thời gian và địa điểm học :

         - Khai giảng : 8g30 ngày 15-07-2019

         - Thời gian học : từ ngày 15-07-2019 đến ngày 28-12-2019

          - Địa điểm học : Giảng đường 3A(lầu 3 khu A), BV Đại Học Y Dược TP.HCM, 215 Hồng Bàng P.11, Q.5, TP.HCM

         Tải về