Chiêu sinh lớp Kỹ thuật phẫu tích xác - Khóa 02
02/07/2019

Đối tượng : Xem nội dung file kèm.

Thời gian và địa điểm học :

     - Khai giảng : lúc 7g30, thứ Hai ngày 22-07-2019

     - Thời gian học : từ ngày 22-07-2019 đến ngày 16-08-2019

     - Địa điểm học : Giảng đường B, Bộ môn Giải Phẫu học - Đại học Y Dược TP.HCM, 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP.HCM

Tải về