Chiêu sinh Chương trình đào tạo "Ngoại ngữ đầu vào cho thí sinh tham gia tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2023"
18/10/2022

1. Đối tượng đăng ký: Các học viên chuẩn bị thi Sau đại học (Cao học) tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

2. Số lượng học viên dự kiến: 100 - 200 học viên.

3. Thời gian và địa điểm ôn tập/thi:

* Phần ôn tập: học trực tuyến bằng phần mềm Zoom, gồm 03 Khóa:

Khóa ôn tập
Khóa 01
Khóa 02
Khóa 03

Thời gian ôn: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần, (Từ 17g45 đến 21g00)

21/11/2022 - 06/12/2022

13 - 28/02/2023

27/3 - 11/4/2023

Thời gian nhận đăng ký và đóng lệ phí

Từ ngày ra Thông báo đến ngày 15/11/2022

Từ ngày ra Thông báo đến ngày 09/02/2023

Từ ngày ra Thông báo đến ngày 23/3/2023

*Phần thi: 03 Khóa.

 Khóa thi 

 Khóa 1

Khóa 2

 Khóa 3

Thời gian thi 

10 - 16/12/2022

04 - 10/3/2023

15 - 21/4/2023

Kỹ năng Nói
(trực tuyến bằng phần mềm Zoom khoảng 15 phút/1 học viên)
Lịch thi Nói cụ thể của mỗi thí sinh sẽ do Trung tâm sắp xếp.
 
12 - 16/12/2022 (08g00 - 21g00)
 
06 - 10/3/2023
(08g00 - 21g00)
 
17 - 21/4/2023
(08g00 - 21g00)
Kỹ năng Nghe, Đọc, Viết
(thi trực tiếp tại Đại học Y Dược
TP. Hồ Chí Minh)
10/12/2022 (Thứ 7)
(09g00 -12g00)
04/3/2023 (Thứ 7)
(09g00 -12g00)
15/4/2023 (Thứ 7)
(09g00 -12g00)
Thời gian nhận đăng ký và đóng
lệ phí
Từ ngày ra
Thông báo đến ngày 30/11/2022
Từ ngày ra
Thông báo đến ngày 21/02/2023
Từ ngày ra
Thông báo đến ngày 04/4/2023

4. Lệ phí:
- Phần ôn tập: 2.000.000đ/01 học viên (hai triệu đồng).
- Phần thi: 1.000.000đ/01 học viên (một triệu đồng).

5. Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký (theo mẫu của Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội).
- 04 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng).

6. Nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ và lệ phí tại Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

* Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (028) 3853 9207. Website: ump.edu.vn hoặc chpt.ump.edu.vn. Email: chpt@ump.edu.vn./.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.
- THÔNG BÁO CHIÊU SINH
- PHIẾU ĐĂNG KÝ THI