Chiêu sinh lớp Siêu âm tổng quát thực hành
05/05/2023

1. Đối tượng đăng ký: 
- Đã tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa.
- Có giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học của cơ quan công tác (đối với Bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế).

2. Số lượng học viên: 100 học viên.

3. Khai giảng: 13h30 thứ Hai ngày 22/5/2023 tại Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. TP. Hồ Chí Minh.

4. Thời gian học: từ ngày 22/5/2023 đến ngày 22/11/2023.

5. Địa điểm học: 
- Lý thuyết: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
- Học thực hành: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Đơn vị lưu trữ và xử lý hình ảnh y khoa (PACS), Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh hoặc Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng ( ATCS).
- Kiến tập: Phòng siêu âm cơ sở 1, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

6. Học phí: 30.000.000đ/01 học viên (Ba mươi triệu đồng).

7. Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký (Theo mẫu của Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội).
- Bản sao bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa (có công chứng) và giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học của cơ quan công tác (đối với Bác sĩ đang công tác tại các cơ sở y tế).
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương trong vòng 06 tháng).
- 04 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 06 tháng).

8. Nộp hồ sơ: 
- Nhận hồ sơ và học phí: từ ngày 10/5/2023 đến ngày 17/5/2023 hoặc đủ số lượng 100 học viên.
- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

* Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3853 9207. Website: ump.edu.vn hoặc chpt.ump.edu.vn. Email: chpt@ump.edu.vn./.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.
- THÔNG BÁO CHIÊU SINH
- PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC