Thông báo (số 2) về việc tuyển sinh và tổ chức ôn thi liên thông trình độ Đại học hệ vừa làm vừa học ngành Điều dưỡng cho Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020
05/02/2020

Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các lớp ôn thi:
   1. Đối tượng đăng ký: Thí sinh đã nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo và đủ tiêu chuẩn dự thi.
   2. Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký ôn thi (theo mẫu của Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội).
   3. Thời gian đăng ký và ôn thi:
   - Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020.
   - Thời gian ôn thi: 06 ngày, từ ngày 02/03/2020 đến ngày 16/03/2020 (17g00 - 21g00) và ngày 07/03/2020 (13g00 - 17g00).
   + Ngày 0203/03/2020: Môn cơ bản (môn Toán - theo chương trình Trung học phổ thông).
   + Ngày 0405/03/2020: Môn cơ sở ngành (Giải phẫu - Sinh lý).
   + Ngày 0607/03/2020: Môn chuyên ngành Điều dưỡng.
   4. Địa điểm ôn thi: Giảng đường 14-15, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TPHCM. Số 02 Phù Đổng Thiên Vương, P. 11, Q. 5, TP. HCM.
   5. Lệ phí ôn thi: 1.200.000 đồng/1 học viên (một triệu hai trăm ngàn đồng) (400.000 đồng/1 môn).
   Nộp tại: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TPHCM. Số 02 Phù Đổng Thiên Vương, P. 11, Q. 5, TP. HCM.

* Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 02 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, TP. HCM. ĐT: (028) 3853 9207. Website: daotaonlyt.edu.vn hoặc ump.edu.vn. Email: ttdtnlyt@gmail.com./.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm. Tải về tại đây!