Thông báo lịch học Lý thuyết và Thực hành lớp Bồi dưỡng kiến thức và thực hành cơ bản Nội tổng quát - Khóa 2020
13/02/2020

      Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch học Lý thuyết và Thực hành lớp Bồi dưỡng kiến thức và thực hành cơ bản Nội tổng quát, như sau:

      - Lý thuyết: Từ ngày 03/03/2020 đến ngày 10/04/2020.

      - Thực hành: Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 22/01/2021.

Trân trọng!

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm! 

* LỊCH HỌC LÝ THUYẾT

* LỊCH HỌC THỰC HÀNH

* THÔNG BÁO CHIÊU SINH