Thông báo về việc tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung hoặc đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam (Đợt 23, 24 và 25)
17/03/2021

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Thông báo về việc tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung hoặc đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam (Đợt 23, 24 và 25), như sau:

1. Ngôn ngữ sử dụng để kiểm tra và công nhận: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung.

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, viên chức, nhân viên đang công tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Địa điểm thi: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

4. Hồ sơ: (Xem chi tiết ở file đính kèm).

5. Các môn thi kiểm tra: (Xem chi tiết ở file đính kèm).

6. Thời gian tổ chức thi
        * ĐỢT 23 & ĐỢT 24:
        - Thời gian: Lúc 10 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 14/8/2021.   
        - Thời gian nhận hồ sơ, đóng phí dự thi và công nhận: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/8/2021.
        * ĐỢT 25:         
        - Thời gian: Lúc 10 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 13/11/2021.   
        - Thời gian nhận hồ sơ, đóng phí dự thi và công nhận: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/11/2021.
        * Địa điểm nhận hồ sơ và kinh phí: Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. HCM. Số 217 Hồng Bàng, P. 11, Q. 5, TP. HCM.

7. Kinh phí
        - Dự kiểm tra: 5.000.000 đồng/1 thí sinh/1 kỳ thi (Năm triệu đồng chẵn).
        - Nộp hồ sơ xin công nhận (không phải thi): 3.000.000 đồng/người (Ba triệu đồng chẵn).

* Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (028) 3853 9207. Website: ump.edu.vn hoặc chpt.ump.edu.vn. Email: daotaonlyt@ump.edu.vn./.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.
- THÔNG BÁO
- THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN ĐỢT 23 (LẦN 1)
- THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN ĐỢT 23 (LẦN 2)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN