Thông báo về việc tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung hoặc đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam (Đợt 23, 24 và 25)
12/04/2022

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Thông báo về việc tổ chức thi kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung hoặc đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Trung trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam (Đợt 23, 24 và 25), như sau:

1. Ngôn ngữ sử dụng để kiểm tra và công nhận: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung.

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, viên chức, nhân viên đang công tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Địa điểm thi: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

4. Hồ sơ: (Xem chi tiết ở file đính kèm).

5. Các môn thi kiểm tra: (Xem chi tiết ở file đính kèm).

6. Thời gian tổ chức thi
        * ĐỢT 23:
        - Thời gian: Lúc 10 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 18/6/2022.   
        - Thời gian nhận hồ sơ, đóng phí dự thi và công nhận: từ ngày 30/5/2022 đến hết ngày 10/6/2022.
        * ĐỢT 24:
        - Thời gian: Lúc 10 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 17/9/2022.   
        - Thời gian nhận hồ sơ, đóng phí dự thi và công nhận: từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 05/9/2022.      
        * ĐỢT 25:         
        - Thời gian: Lúc 10 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 17/12/2022.   
        - Thời gian nhận hồ sơ, đóng phí dự thi và công nhận: từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 02/12/2022.
        * Địa điểm nhận hồ sơ và kinh phí: Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. HCM. Số 217 Hồng Bàng, P. 11, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh.
        * Lưu ý: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi khi mỗi đợt có tối thiểu 50 hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Anh, tối thiếu 05 hồ sơ đăng ký dự thi Tiếng Việt, Pháp, Trung.

7. Kinh phí
        - Dự kiểm tra: 5.000.000 đồng/1 thí sinh/1 kỳ thi (Năm triệu đồng).
        - Nộp hồ sơ xin công nhận (không phải thi): 3.000.000 đồng/người (Ba triệu đồng).

* Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (028) 3853 9207. Website: ump.edu.vn hoặc chpt.ump.edu.vn. Email: chpt@ump.edu.vn./.

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.
- THÔNG BÁO
ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN