Thông báo Danh sách học viên đạt yêu cầu lớp Bồi dưỡng sau đại học chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình - tái tạo và thẩm mỹ - Khóa 03.
09/06/2022

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Danh sách học viên đạt yêu cầu lớp Bồi dưỡng sau đại học chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình - tái tạo và thẩm mỹ - Khóa 03.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY!