Chuyên khoa cấp I

Ngoại khoa (Chấn thương chỉnh hình)

Chương trình đào tạo